Qualifications

UTC認證

 

UTC認證

UTC聯合行業專家,制定了科學系統的考核標準。學員在完成所有培訓項目后,將接受統一的理論及應用實操考核。順利通過考核的學員,將獲得UTC頒發的合格證和合格證書,表示學員在課程中掌握了具體技術和對應機型。

            
                                                            UTC證書

             
理論考試現場                                                    實操考試現場

          
證書頒發                                                           學員畢業合影